اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

رها رباط سرپوشی -
رها رباط سرپوشی مسابقه دست نوشته های طلایی پایه تحصیلی : اول شهر : سبزوار رتبه : برتر
محیا توسلی -
محیا توسلی مسابقه دست نوشته های طلایی پایه تحصیلی : اول شهر : سبزوار رتبه : برتر
حسنا سادات حسینی هوشیار .
حسنا سادات حسینی هوشیار مسابقه دست نوشته های طلایی پایه تحصیلی : اول شهر : سبزوار رتبه : برتر
حانیه قلعه نویی .
حانیه قلعه نویی مسابقه دست نوشته های طلایی پایه تحصیلی : اول شهر : سبزوار رتبه : برتر
کوثر جهان بین .
کوثر جهان بین مسابقات ژیمناستیک پایه تحصیلی : دوم شهر : سبزوار رتبه : دوم استانی
زینب سهیلی فرد .
زینب سهیلی فرد مسابقه کتابخوانی پایه تحصیلی : پنجم شهر : سبزوار رتبه : برتر

نشریه

موضوع نشريه
پیک قرار دل ها (ویژه ماه رمضان) دانلود
دانستنی های دندان دانلود
مشاهـده بیشـــتر